slide main slide main

Kính nghệ thuật

Kính Điêu Khắc Màu
Kính điêu khắc màu của Saigon Glass mang tính nghệ thuật cao, được sản...
Kính Điêu Khắc Không Màu
Kính điêu khắc là dòng sản phẩm kính nghệ thuật được tạo ra từ kỹ thuật...
Kính Phun Cát Họa Tiết
Kính phun cát họa tiết được sản xuất bằng cách phun cát vào bề mặt tấm...
Kính Nung Sơn Màu
Sản phẩm Kính nung sơn màu của Saigon Glass được sản xuất bằng quá trình...
Kính Sơn Màu
Kính sơn màu được ứng dụng vào nhiều hạng mục trang trí nội thất như ốp...
Kính Ghép Sợi
Kính ghép sợi là một loại kính dán đặc biệt, giữa hai lớp kính được dán...
Kính Xếp Chồng
Kính xếp chồng là một sản phẩm kính độc đáo, được tạo nên từ các tấm...