slide main slide main slide main slide main slide main slide main

Dự ánDanh sách dự ánDanh sách dự án

Căn hộ cao cấp Saigon Airport

Căn hộ cao cấp Saigon Airport
Địa chỉ:
Số 01 đường Bạch Đằng, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Chủng lọai kính sử dụng:
Kính Dán an toàn 10.38mm (Phản quang xanh biển)
Quay về