slide main slide main slide main slide main slide main slide main

Dự ánDanh sách dự ánDanh sách dự án

Bac Lieu Tower

Bac Lieu Tower
Địa chỉ:
Lô 1A, Trần Phú – Bà Triệu, Phường 3, TP. Bạc Liêu
Chủng lọai kính sử dụng:
Kính dán an toàn 10.38mm (Phản quang xanh biển)
Quay về